70 jaar geleden voor het laatst kampioen!(3)

Omdat de v.v. Arum dit seizoen, op 1 november j.l., 85 jaar bestaat (1937-2022) publiceren we (tot en met oktober 2023) zo nu en dan een foto uit het v.v. Arum archief met een bijbehorend verhaal.

Arum 1 zal dit seizoen weer niet kampioen worden….
Het eventuele halen van de nacompetitie kan echter nog altijd. 
Sowieso waren er in het 85-jarige bestaan van de v.v. Arum niet veel kampioenschappen te vieren van het vlaggenschip. Het is dit jaar precies 70 jaar geleden dat dit voor het laatst gebeurde.
In het seizoen 1952/1953 werd Arum 1 in de toenmalige tweede klasse FVB kampioen. En Arum was toen een zondagsclub! 

v.v. Arum viert 15 jarig bestaan met Kampioenschap
In 52-53 was het raak. In een alles beslissende uitwedstrijd tegen Dronrijp kon Arum na een bloedstollende wedstrijd weer de kampioensvlag hijsen en promoveerde naar de 1e klasse FVB. Deze kampioenswedstrijd stond bol van de spanning. Dronrijp moest winnen om kampioen te worden. Arum had aan een gelijkspel genoeg. Het werd uiteindelijk 1-1, met de kanttekening dat Dronrijp twee penalty’s miste. De feestavond, ter ere van het behaalde kampioenschap en het 15-jarig jubileum, die erop volgde was qua belangstelling geheel uitverkocht. De avond werd verzorgt door Fryske Krite Harns en de dans muziek kwam van de Roukema’s.
”Toen de klok 2 uur aanwees betekende dit het einde van het kampioensfeest”.
Zo staat er vermeld.
De eindstand in deze 2e klasse:

CBB= Combinatie Beetgum Beetgumermolen later v.v. Beetgum

Uit die periode april/mei 1953, toen Arum 1 kampioen werd, hebben we nog een paar leuke kantenberichten:

Seriewedstrijden v.v. „Arum”. (Wonseradeel toernooi)
Onder begunstiging’ van fraai voorjaarsweer werden te Arum voetbalseriewedstrijden gehouden. In de eerste ronde behaalde Arum een benauwde 2-1 zege op Mulier en won Makkum met 3-1 van Pingjum. Bij de tussen wedstrijd schoten de Arum-jun. danig uit hun sloffen (in dit geval voetbalschoenen) door 7 voltreffers in het doel der Foarut-jun. te plaatsen terwijl Arums doelman zich met liet verschalken.
In de verliezersronde zegevierde Mulier met 3-0 over Pingjum. Bij de eindstrijd nam Makkum met een twijfelachtige goal vóór rust de leiding, waar tegenover Arum inde tweede helft driemaal doelpuntte, zodat de thuisclub door deze 3-1 zege beslag legde op de eerste prijs (een mooie lauwerkrans) en alsmede in het bezit bleef van de door het Gemeentebestuur beschikbaar gestelde wisselbokaal.
Voorts ontving zij een medaille voor de meeste op deze dag gescoorde doelpunten zodat een en ander een aardige aanwinst opleverde voor de nieuwe medaillekast.
(voor zover we konden nagaan speelde Mulier net als Arum en Pingjum toen op zondag)

De groten voor de kleintjes.

Evenals vorig jaar had ook nu weer een voetbalwedstrijd plaats tussen een Arumer elftal (II) en een elftal bestaande uit personeelsleden van de Noord-Nederl. Wegenbouw-Mij. Het weer was bijzonder mooi en de opkomst van het publiek was goed. Nadat de aanvoerder van het A.-elftal, de heer Ulbe Hiemstra, de „trainer” van het N.N.W.M.-elftal, de heer J. Koreman, vooraf een bouquet seringen had overhandigd, ging het los. Het is een spannende en sportieve strijd geworden, die door de
Wegenbouwers ten slotte met 3-4 werd gewonnen., Na afloop werd nog een ogenblik gezamenlijk gezellig vertoefd in café Lukkes, waar „Carolientje” haar liefdesverklaring ontving en „Tante Nel” niet op het appèl verscheen. Rest nog te vermelden dat deze wedstrijd gespeeld werd ten bate van de
Kleuterschool (vandaar bovenstaand opschrift) en dat bijeengebracht is een bedrag van f 35.72, dat intussen in hartelijke dank door het Kleuterschoolbestuur is ontvangen.

Op de foto de kampioensploeg van 1953.
Staand v.l.n.r. Corry Westra, Berend Broersma, Meindert van der Weerd, Johannes Bouma, Paulus Aukema en Jozef Beckers.
Zittend v.l.n.r.: Jan Venema, Willy Kooyenga, Piet de Groot, Jaap Pronk en Siepie Hilverda.

 

6 april 2023