Dreiging van onbespeelbare velden…

Uit het Friesch Dagblad:
Kleine clubs zien niets in beleid van Súdwest-Fryslân om kunstgras te vervangen door natuurgras: dreiging van onbespeelbare velden.

Het plan van de gemeente Súdwest-Fryslân om op zes sportparken de kunstgrasvelden te vervangen door natuurgras valt niet in goede aarde bij de betrokken voetbalverenigingen. De kleinere clubs vrezen dat de velden door intensief gebruik snel onbruikbaar zullen zijn, en voorzien oneerlijke concurrentie van grote clubs, die wel kunstgras mogen behouden.
Dat meldt Jenne IJbema, voorzitter van HJSC in Hommerts-Jutrijp, namens de kleinere voetbalverenigingen in de gemeente. De gemeenteraad debatteert donderdag over de nota Kunstgrasvelden in Súdwest-Fryslân, waarin staat dat zes van de veertien kunstgrasvelden in de gemeente de komende jaren vervangen worden door zogenoemd WeTra. Dat zijn natuurgrasvelden met een speciale onderlaag, zodat die intensiever gebruikt kunnen worden dan gewone natuurgrasvelden.
,,De WeTra-velden zullen te intensief gebruikt moeten worden, waardoor ze sneller verslijten en onbespeelbaar worden”, aldus IJbema.

Volgens het college zijn acht kunstgrasvelden noodzakelijk. Naast de velden voor hockey (SMHC Sneek) en korfbal (Waterpoort Sneek en Westergo Bolsward) gaat het om de grote voetbalverenigingen VV Workum, SC Bolsward en in Sneek LSC 1890, ONS en Sneek Wit Zwart. ,,Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie, omdat de grotere clubs met betere faciliteiten worden bevoordeeld. Dit kan leiden tot een ongelijke verdeling van kansen en mogelijkheden voor de jeugd in onze gemeente.”

Minder trainingen
De verenigingen waarvan de kunstgrasvelden verdwijnen (VV Arum, VV Makkum, IJVC in IJlst, SV Mulier in Witmarsum en SDS in Easterein) zullen structureel minder kunnen trainen, voorziet IJbema. ,,Overheden hameren op fysieke en mentale gezondheid en willen dat er meer gesport wordt. Deze beslissing staat lijnrecht tegenover die visie.”

De kleinere clubs willen dat de gemeenteraad de nota afkeurt en dat de gemeente met hen om tafel gaat om te zoeken naar een betere oplossing.12 april 2023