29 november: Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 29 november om 20.00 uur zullen we volgens bijgaande agenda de jaarvergadering van de voetbalvereniging Arum houden. Deze vindt plaats in de Gekroonde Leeuw (gelagkamer) in Arum. Voor alle overzichten over het vorige seizoen en nieuws over dit seizoen en komende jaren. Voor alle vragen en opmerkingen en óók als je graag iets wilt betekenen voor de voetbalvereniging. Wees welkom!
 
Het bestuur,
 
Pieter Tolsma (voorzitter)
Maria Bijlsma (secretaris)
Michel Jorna (penningmeester)
Gosse Wijbenga (algemeen lid en wedstrijdsecretariaat)
Nico Bruinsma (algemeen lid) 
 

Onderstaand vindt u de agenda. Alle leden, ouders van jeugdleden en kaderleden zijn van harte welkom!
UITNODIGING jaarvergadering vv Arum 29-11-2023

26 november 2023