Record bedrag Grote Club Actie!

De Grote Clubactie 2023 heeft voor de v.v. Arum het record bedrag van 1168,80 euro opgebracht. We willen alle gulle gevers, maar ook de mensen die de loten aan de man hebben gebracht, hartelijk dankzeggen!
En speciaal willen we bedanken de grote coördinator van deze actie binnen de v.v. Arum: Gosse Wijbenga. 


7 december 2023