Nieuws van de TC: teams na de winterstop?

We komen in de 3e fase competities voor de jeugd uit met dezelfde teams als in de tweede fase.
Maar: 

In overleg met de TC, besturen van beide clubs en de leiders van de desbetreffende teams, is besloten om ook na winterstop de thuiswedstrijden van de JO15 in Arum te laten spelen en de JO13 in Achlum. Het betekent wel dat we in de maanden april of mei 2024 sowieso een thuiswedstrijd van de JO15 in Achlum en de JO13 in Arum spelen. Dit geldt overigens ook voor de JO11 en JO10 , deze teams wijken in die maanden april of mei ook een keer uit naar Achlum.

De nieuwe indeling 3e fase competitie wordt bekend op 10 januari 2024 a.s.

14 december 2023