Nieuwe bestuursleden.

Zo vlak voor de feestdagen kunnen we mededelen dat er per 1 januari twee nieuwe bestuursleden aan het huidige bestuur worden toegevoegd. Immers Michel Jorna is gestopt als penningmeester zo werd tijdens de jaarvergadering bekend gemaakt. En Gosse Wijbenga blijft nog als Wedstrijdsecretaris actief tot einde dit seizoen maar moet dan ook vervangen worden.
En daarom zijn we blij, als bestuur, dat we als penningmeester Lammert Wagenaar hebben kunnen aantrekken. En ook Mike van Dorsselaer zal per 1 januari 2024 zitting nemen in het hoofdbestuur. 
Gekscherend werd er al opgemerkt: “Mike in het bestuur, dat is niet Nick(s)”.
We zijn als bestuur zeer content met deze twee mannen in het bestuur.

Heel officieel worden ze op de eerstvolgende jaar vergadering voorgedragen. Maar dan hopen we op een hamerslag!

Het bestuur van de v.v. Arum

22 december 2023