Voetbal je een partijtje mee?

Voetbal behoort tot de meest populaire sporten in Nederland. Ook in een dorp als Arum proberen wij, als bestuur van de plaatselijke voetbalvereniging, voetbal aantrekkelijk te maken en te houden vanaf een bepaalde leeftijdscategorie. Een sport die ooit begonnen is met teams bestaande uit jongens, maar waar nu ook de meisjes met plezier aan deelnemen. Hetgeen duidelijk maakt dat binnen een dorp als Arum, maar ook in de omliggende dorpen, de behoefte aanwezig is om zowel jongens als meisjes kennis te laten maken met de teamsport voetbal. Zoals ieder seizoen willen we ook nu weer nieuwe jeugdleden zien te werven. De eerste trainingen (maand mei) kunnen vrijblijvend worden bezocht, om zo uw kind te laten kennis maken met de sport voetbal. Nogmaals hieraan zijn géén kosten en leeftijd verbonden.

We starten met de eerste training op
Woensdag 15 mei as. van 17.00u. – 17.45u.

Sportieve groet,
Namens het bestuur van de v.v.Arum,
Gosse Wijbenga, It Koekoekslân 1, tel: 641249.

8 mei 2019