“The SJO must go on”

In de begin jaren zestig van de vorige eeuw groeide de v.v. Arum uit zijn voegen qua leden. De vereniging bestond toen uit 3 senioren teams en 2 A- en 2 B-junioren teams. Echter de meeste leden, ongeveer driekwart van het totaal, kwam uit de buurdorpen; Achlum, Witmarsum, Pingjum en Kimswerd. En de v.v. Arum speelde, ook de jeugd, op zondag.
Er was in die tijd behoefte om te voetballen in eigen dorp en op zaterdag. Dit leidde ertoe dat in 1964 een voetbalvereniging in Achlum onder naam Stormvogels’64 werd opgericht. In 1967 volgde Mulier (Witmarsum). Zij gingen ook op zaterdag spelen. In Witmarsum was er al eerder in verenigingsverband gevoetbald maar dan op zondag. 
In de jaren zeventig (1976) maakte de v.v. Arum ook zijn overstap naar het zaterdagvoetbal. 
En in 1987 gaat de v.v. Arum en Stormvogels’64 een samenwerking aan wat betreft de juniorenteams. Toen nog onder de vlag van de F.V.B. (Friesche Voetbal Bond). Deze samenwerking was toen de tweede in geheel Friesland. En nu nog de langstlopende samenwerking in Friesland.

In seizoen 2018-2019 wordt er succesvol en naar ieders tevredenheid samengewerkt en zijn er ST’s voor (JO13), JO15, JO17, JO19 en het 2e senioren elftal. 
En dan nu, ondertekening heeft 20 mei j.l. plaatsgevonden(zie foto), een nog nauwere samenwerking in de vorm van een zogenaamde SJO (Samenwerkende Jeugd-Opleiding)

Met als een paar belangrijke doelstellingen n.l.: 
– langdurig mogelijk maken van samengestelde teams, vooral voor de teams van de leeftijd vanaf 12+
-En meerwaarde bieden door goede samenwerking in organisatie en communicatie 
-voetballen in eigen dorp behouden. 
-Jongere jeugd (basisschool) nog niet samenstellen in gemengde teams. Tot b.v.b de JO12

Afspraken wat betreft de SJO die zijn gemaakt tussen beide besturen:
-Naam samenwerking: SJO Arum/Stormvogels’64 

-Duur: voor minimaal voor drie seizoenen vanaf 1 juli 2019 tot 1 juli 2022
-Shirts/tenue, In Achlum wordt in het Stormvogels’64 tenue gespeeld en in Arum in het v.v. Arum tenue.  

Accommodatie: Wedstrijden en trainingen in beide dorpen. Er is geen ruimte genoeg voor alle teams qua wedstrijden en training voor de aanwezige accommodaties. En de doelstelling van onze SJO is ook vooral: “voetballen in eigen dorp behouden” 

-Tot en met JO12 teams die of in Achlum of in Arum spelen, boven de leeftijd van JO12 gezamenlijke teams voor zover dat nodig is om complete teams te creëren. Maar kunnen we van elkaar lenen als de noodzaak er is.

Bestuurlijk, v.v. Arum Jeugdbestuur wordt samengevoegd met twee bestuursleden van Stormvogels’64 en wordt zo het SJO bestuur:
Rainier van der Veen (ook Jeugdcommissie)
Redmer Brouwer (wedstrijdblaadje)
Gosse Wijbenga (wedstrijdsecretaris en hoofdbestuurslid v.v. Arum)
Hylke Zijlstra (TC-lid en hoofdbestuurslid Stormvogels’64)
Henk de Bruin (hoofdbestuurslid Stormvogels’64)
Het secretariaat: Reino Tolsma- Oosterbaan (v.v. Arum)

Andere praktische en communicatie dingen:
-Naast Gosse Wijbenga, ook Peter Tijdeman (Stormvogels’64)  – plaatsvervangend – wedstrijdsecretaris SJO. 

-Gezamenlijk Wedstrijdblaadje,(Redmer Brouwer) scheidsrechters vermelden en op welke accommodatie de wedstrijden worden gespeeld. Dit blaadje wordt per mail verstuurd naar kader. Maar wordt ook geplaatst op de v.v. Arum site en Facebookpagina’s van beide clubs.

– Beide verenigingen dragen zelf zorg voor aanwezigheid vrijwilligers tijdens de wedstrijden (veld, koffie, schoonmaak, etc.)

Gezamenlijke leiders/trainers vergadering. O.l.v. TC (meestal 2 keer per seizoen, in winterstop en aan het einde van het seizoen). Het bestuur van Stormvogels’64 heeft Hylke Zijlstra aangewezen voor deelname aan de reeds bestaande TC van vv Arum. Deze TC is vanaf moment van deze samenwerking gekoppeld aan het jeugdbestuur voor zover het gaat om voetbal bij de jeugd.

-Informatie SJO in bewaarkatern v.v. Arum. Dit wordt dan het v.v. Arum, SJO Arum/Stormvolges’64 bewaarkatern (Reino Tolsma-Oosterbaan)

-Op de v.v. Arum site een apart kopje met SJO, met daarin alle informatie, alle teams met foto e.d. op de site en leiders/trainers en SJO bestuur. En delen op de FACEBOOK pagina’s van Stormvogels’64 en de v.v. Arum

– op de website van Stormvogels’64 wordt een apart kopje SJO opgenomen, Die dan wordt gelinkt aan de v.v. Arum site.

Gezamenlijke jeugdactiviteiten, b.v.b. Sportman en zaalvoetbaltoernooi organiseren voor de gehele SJO

– Sponsoring: Stormvogels’64 en vv Arum besluiten zelf over hun sponsoring activiteiten (vb. acties Poeisz). In het jeugdbestuur kunnen besluiten worden genomen over eventuele gezamenlijke sponsoring .

Het (seniorenteam) tweede blijft een ST. Leden van Stormvogels’ 64 die willen overstappen om in het eerste van vv Arum te kunnen spelen kunnen worden overgeschreven.

Financiën
leden blijven lid bij hun moedervereniging en betalen daar contributie. Kosten worden naar ratio gedragen door beide verenigingen.

Namens de besturen van beide verenigingen:  v.v. Arum  en v.v. Stormvogels’64

7 juni 2019