Wedstrijd Arum 1- Mulier 1 verplaatst.

Afgelopen dagen kregen wij de trieste berichten over het overlijden van twee oud-v.v. Arumers Harrie Kuiken en Jan Hiemstra. Zij waren beide in het verleden zeer betrokken bij de v.v. Arum. (zie items op deze site)
De begrafenissen vinden plaats in Arum op vrijdag- en zaterdagmiddag a.s.
Daarom is in overleg met familie, KNVB en andere betrokkenen besloten om de wedstrijd Arum 1 – Mulier 1 voor komende zaterdag 16 november te verplaatsen naar een eerstvolgend inhaalmoment.

Het bestuur van de v.v. Arum.

14 november 2019