Het was afgelopen vrijdag 1 november precies 82 jaar geleden dat de v.v. Arum werd opgericht. En het bestuur had gemeend om juist op deze vrijdag de jaarlijkse ledenvergadering te houden in de Herberg. In voorgaande jaren was de ledenvergadering altijd op woensdagavond. Historisch gezien was het wel een mooie avond qua belangstelling helaas niet. […]