Start trainingen deze week

Deze week, dus vanaf maandag 17 augustus, starten de trainingen voor alle teams. een aantal teams (senioren en Jo19) waren inmiddels al begonnen. Maar deze week gaat iedereen los. I.v.m. het competitie kaatsen (laatste keer) voor de jeugd in Arum op woensdag 19 augustus a.s. kunnen bepaalde trainingen worden verplaatst deze week. Of ze komen voor een keer te vervallen. Communicatie hierover,  gaat via leider en/of trainer!

17 augustus 2020