Voetbalkaatsen & Piet Park(4)

Omdat de v.v. Arum dit seizoen, op 1 november j.l., 85 jaar bestond (1937-2022) publiceren we (tot en met oktober 2023) zo nu en dan een foto of verhaal uit het v.v. Arum archief met een bijbehorend verhaal.

Voetbalkaatsen
In een speciale kleine ledenvergadering op 27 juli 1942 wordt besloten om een kaatspartij te houden voor leden en donateurs van de v.v. Arum. Het werd een groot succes. En het werd een jaarlijks terugkerend evenement gehouden op de zondag voor het begin van de voetbalcompetitie. Vanaf het seizoen ’45-’46 is er voor de koning van de partij de “Piet Park” wisselprijs. Deze Piet Park, kapper en sigarenhandelaar, was vanaf de oprichting bestuurslid en een drijvende kracht voor de v.v. Arum. In november 1944 overleed de penningmeester Piet Park (zie foto) op 51 jarige leeftijd.

Zijn naam is dus een jaar later verbonden aan de koningsprijs (een lauwertak aangeboden door de familie Park) van het voetbalkaatsen. In 1966 is de kaatspartij wegens te weinig deelname niet doorgegaan. en is daarna ook niet weer georganiseerd. De laatste winnaar van de Piet Park wisselprijs werd Paulus Groenendijk van Pingjum. De twee edities ervoor trouwens door de altijd nog vaste supporter Piet Westra.
De koningsprijs is sinds die tijd helaas zoek. Volgens Groenendijk heeft hij deze ooit ingeleverd bij een van de toenmalige bestuursleden…Maar die weten daar niets meer van, helaas.
(op de afbeelding de eerste prijswinnaars van het voetbalkaatsen vanaf 1942-1966)

Voetbalkaatsen of kaatsen met een voetbal?
Dat door de corona er soms ook weer ideeën naar voren komen bewezen Tim Jaarsma en Lammert Wagenaar in 2020. Zij introduceerden “Het kaatsen met een voetbal” in Arum. Dit als afsluiting van het seizoen voor senioren. In 2021 deden ze dat nog eens! En met groot succes.

Een nieuwe traditie is geboren?
Op 10 juni willen we, na een jaar afwezigheid, het seizoen weer afsluiten met “Kaatsen met een voetbal”. en nu voor senioren/junioren en waarschijnlijk een speciale klasse voor Dames!
Hieronder de winnaars van 2020, met een speciale coronakrans en van 2021 met een fraaie “voetbalkrans”. 


 

10 mei 2023