Prachtige afsluiting seizoen!

Afgelopen zaterdag 10 juni sloot de v.v. Arum het seizoen af met het traditionele Slotfeest. Onder prachtige weersomstandigheden werd er om half 4 afgetrapt met het Voetbalkaatsen en tussendoor om 18.00 uur was er voor de jeugd de strijd om de Penaltybokaal. Gevolgd door de vele bedankjes voor de kaderleden die stoppen etc, etc, 
Het veld was prachtig opgetuigd met een springkussen voor de jeugd en een heus zwembadje! Voor een hapje en een drankje werd natuurlijk ook gezorgd. Vooral de broodjes van Maria (geassisteerd door Reino en Geertje) vonden gretige aftrek.   
Om half zeven kreeg de voorzitter het woord om een aantal mensen te bedanken!
Als eerste was Jarno Reinsma aan de beurt, hij stopt na 7,5 jaar als jeugdcommissielid. Uit handen van het bestuur kreeg hij een fraai bos bloemen en een wel bekende v.v. Arum handdoek. Zijn opvolger Wessel Hibma nam daarna het woord namens de A-selectie. Want een drietal spelers stoppen ermee…
Hoewel Jacob van Althuis altijd nog beschikbaar blijft bij nood. Stop deze samen met Redmer Brouwer, hij gaat bij de v.v. Makkum spelen. En ook Nico Bruinsma, dit seizoen weer even opgeroepen als invaller werd bedankt. Voor Redmer en Jacob was er een mooi ingelijst shirt en voor Nico een bos bloemen. 
Ook leider Arjan van der Zee stopt hij werd ook bedankt voor zijn bewezen diensten. 
Vervolgens bedankte de voorzitter Redmer Brouwer en Arjan van der Zee tevens voor hun inzet voor de club. Jeugdbestuur en het jarenlang verzorgen van het wedstrijdbriefje wat Redmer betreft. En als kledingcommissielid werd Arjan hartelijk bedankt. 
Ook de twee sponsorcommissie leden Mark Reinsma en Robert Rinia stoppen. Ook voor hun een bos bloemen en v.v. Arum handdoek. 
Daarna volgde de onthulling van de zogenaamde “wedstrijdbal-zuil”! prachtig gemaakt door Lieuwe Tolsma.
En de voorzitter ging nog even verder wat betreft sponsering. Want dit jaar is hoofdsponsor Metsel- en voegbedrijf Tjalsma maar liefst 10 jaar sponsor. Er werd dit seizoen al even eerder aandacht aan besteed. Maar als aandenken werd er nog een mooie foto in een lijst aangeboden. Dochter Ilona Huitema nam de foto in ontvangst. 

Er waren nog even korte bedankjes voor Jan Jaring, Feike, Robert, Baudien en Alice voor het fraai op pimpen van de kantine afgelopen voorjaar. Klaas voor het beschikbaar stellen van het springkussen. En Annet en Annika voor de kantinedienst.

v.v. Arumer van het Jaar!
Elk slotfeest wordt altijd 1 vrijwilliger van de v.v. Arum extra in het zonnetje gezet. Dit jaar was dat Reino Tolsma-Oosterbaan. In oktober 2022 nam ze afscheid als bestuurslid. Maar blijft nog vele taken doen voor de v.v. Arum. Zoals de ledenadministratie, programmaboekje verkoop, vele media taken, posters maken etc, etc, en daarom wordt zij benoemd als opvolger van Dennis Pollema als v.v. Arumer van het jaar! Ze kreeg naast een bosbloemen een mooi v.v. Arum kleedje.

We kunnen als club en bestuur terugkijken op een zeer geslaagde slotfeest!
Tot volgend seizoen.

Hieronder een mooi foto sfeerimpressie van de bedankjes e.d.

12 juni 2023