Mooi artikel Stormvogels’64 in de krant.

Vorige week stond er een mooi artikel in het Friesch Dagblad over Stormvogels’64
Leden van Stormvogels’64 zijn druk bezig met de verbouwing van hun clubhuis. Op 18 mei wordt het bij het zestigste jubileumfeest, samen met de nieuwe beweegtuin, geopend. 

“Voetbalclub Stormvogels’64 uit Achlum verbouwt het kleine clubhuis, maar de sfeer van voetbalromantiek blijft behouden”

Voetbalvereniging Stormvogels’64 beleeft een bijzonder jaar. De kleine dorpsclub uit Achlum bestaat zestig jaar én verbouwt het monumentale clubhuisje. Op 18 mei moet alles klaar zijn, want dan houdt de club een groot feest.

Het is een zonnige lenteochtend en op het veld van Stormvogels’64 in Achlum neemt deze zaterdag alleen de JO9 het op tegen LSC uit Sneek. Even verderop, bij het clubhuis annex kleedkamer, is het deze dag drukker. Daar zijn de senioren aan het klussen.

Er zijn weinig voetbalclubs met een idyllischer complex dan Stormvogels’64: het voetbalveld kijkt uit over de landerijen en het clubgebouw is gevestigd in een rijksmonumentaal landarbeidershuisje, midden in het dorp gelegen aan de Achlumer Feart.

De voetbalvereniging uit Achlum is met ongeveer 45 leden een van de kleinste van Fryslân, en qua contributie ook de goedkoopste, maar het clubhuis – met een kantine van twee bij twee meter, werd toch wel echt te klein, zegt voorzitter Hylke Zijlstra. ,, As it reinde wie it hjir te lyts, jo stiene mei de paraplu bûtendoar.” Bovendien had het gebouwtje achterstallig onderhoud dat aangepakt moest worden.

Dat ging niet een, twee, drie. Want een rijksmonument verbouw je niet zo maar. Maar de liefhebbers van voetbalromantiek kunnen opgelucht ademhalen: de sfeer blijft behouden. Bewust, zegt Zijlstra. ,,It is basic. By ús draait it om it fuotbal. Mar wy wolle de minsken wol wat te bieden hawwe.” En dus blijft de kantine, ondanks dat hij anderhalf keer zo groot wordt, bescheiden.

Dakpannenactie
Het geld werd opgehaald door allerlei acties te houden, zoals een sponsorloop en een potgrondactie. En het isoleren van het dak werd mede mogelijk gemaakt met een dakpannenactie. Wie geld doneerde kreeg zijn naam onder een dakpan geschreven; dat leverde bijna drieduizend euro op. ,,In grut sukses”, zegt Zijlstra. En dat het gebouw een rijksmonument is, hielp ook met het aanschrijven van fondsen.

Verder houdt Stormvogels’64 de verbouwing zo lokaal mogelijk. Leden gaan zelf klussen en schilderen en voor de wat ingewikkelder klussen worden lokale ondernemers in de arm genomen.

Eind deze maand begint een volgende klus. Want in coronatijd werd in Achlum een enquête gehouden over wat er in het dorp zou moeten komen. Hoog op de lijst: een beweegtuin waar mensen in de buitenlucht kunnen sporten of fitnessen. Die komt nu praktisch tussen clubhuis en voetbalveld, en daar kunnen ook de bootcampclub, de gymnastiekvereniging en de hardloopclub gebruik van maken. Op 18 mei moeten clubhuis en beweegtuin af zijn, want dan viert Stormvogels’64 dat het zestig jaar bestaat.

En dat is best een prestatie voor een vereniging uit een dorp met slechts 585 inwoners. Zo vanzelfsprekend is het voortbestaan van de club ook niet. De JO9 is het enige echte eigen team, de drie andere juniorenteams zijn samenwerkingsteams met vv Arum. En bij senioren is er ook geen eerste elftal meer. Senioren blijven wel lid van de club, maar spelen nu mee in een team van Arum.

Geen fusie
Bij de meeste clubs zou er dan gesproken worden over fuseren, maar daar peinzen ze bij Stormvogels’64 niet over. ,,Wy wolle net fusearje, wy wurkje goed gear mei Arum”, zegt Zijlstra. ,,En as sy in fjild tekoart komme, fuotbalje se by ús.” Hij wijst naar het veld waar het JO9-team speelt: ,, Wy wolle bern yn de basisskoalleleeftiid safolle as mooglik yn ús eigen doarp sporte litte. Sjoch, dy jonkjes kinne gewoan mei de fyts nei it fjild komme.”

En hoewel er de laatste jaren minder aanwas van leden was, is Zijlstra wel hoopvol. ,,Hieltyd mear famkes geane op fuotbal.” En de kans is groot dat er op vrijdagavond ook een 35+-team gaat spelen. ,,We traine no al en wolle ús aanst ynskriuwe.”

Vorig jaar nodigde de club een wethouder van de gemeente Waadhoeke uit om over het project te vertellen. ,,Wy seine: ‘wei is fuort’. Wylst de klup, lykas de keatsferiening, sa wichtich is foar it doarpslibben.” Bovendien, zegt Zijlstra, het gebouw is ook deels van de kaatsclub. Bij wedstrijden kleden de kaatsers zich er ook om.

Maar het belangrijkste is dat Stormvogels’64 zijn identiteit behoudt. ,,Doe ‘t ik njoggen jier lyn yn it bestjoer kaam, seine se ‘it hâldt wol op’. Mar wy binne der noch. En as ús tsjinstanners hjir komme, sjogge se har de eagen út, sa moai en echt fine se it hjir.”

19 maart 2024